Vervolgvragen ex artikel 43 RVO van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over broeikasgas waterpartijen

Dit is een enkel agendapunt en is onderdeel van de agenda “Besluitenlijst 24 september 2019”.

Ga naar de agenda “Besluitenlijst 24 september 2019”.

Uitgelicht