Besluitenlijst 25 juni 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 25 juni 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 18 juni 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 18 juni 2019 vastgesteld.

Stukken

2.

Aanvullende subsidie voor De Voorste Venne

Behandelvoorstel

Vorige week heeft het college maatregelen genomen die noodzakelijk zijn om stichting De Voorste Venne te helpen bij de acute financiële problemen. Om een bruisend cultureel centrum te realiseren stelt het college nu een aanvullende subsidie van € 20.000 beschikbaar. Met dit geld kan het bestuur een onderzoek uit laten voeren naar de programmering, bedrijfsvoering en strategie. Omdat het om gemeenschapsgeld gaat en er wel reden is voor enige zorg zijn er voorwaarden gesteld. Belangrijkste voorwaarde daarbij is dat het bestuur van de stichting in september zijn toekomstplannen presenteert aan de gemeenteraad.

Stukken

3.

Evaluatie O3 - Alles voor Mekaar, eerste helft 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten O3 een aanvullende subsidie te verlenen voor Alles voor Mekaar van € 25.000 voor de periode 1 juli 2019 tot en met 31 december 2019.

Stukken

4.

Eenmalige bijdrage aan RBT De Langstraat voor afvloeien personeel HBT

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om stichting RBT De Langstraat een eenmalige bijdrage toe te kennen van € 58.723. Dit zijn kosten voor het laten afvloeien van een deel van personeel dat is overgenomen van het Heusdens Buro voor Toerisme.

Stukken

5.

Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid F. v.d. Lee (Heusden Transparant) over uitspraak Raad van State en GOL

Behandelvoorstel

Het college heeft een vraag beantwoord van raadslid F.A. van der Lee (Heusden Transparant) over de uitspraak van de Raad van State betreffende het Programma Aanpak Stikstof met onderliggende regelgeving en het effect van deze uitspraak op het project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL).

Stukken

6.

Benoeming leden urgentiecommissie

Behandelvoorstel

Het college heeft leden van de urgentiecommissie, op basis van de Huisvestingsverordening gemeente Heusden 2016 en het Reglement Urgentiecommissie 2016, benoemd en herbenoemd.

Stukken

7.

Vragen art. 43 RvO Kleian Heusden Transparant Vertrouwenspersoon Sociaal Domein

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de vragen van raadslid H.J. Kleian (Heusden Transparant) over de Vertrouwenspersoon Sociaal Domein beantwoorden met bijgaande brief.

Stukken

Uitgelicht