Vragen art. 43 RvO Kleian Heusden Transparant Vertrouwenspersoon Sociaal Domein

Dit is een enkel agendapunt en is onderdeel van de agenda “Besluitenlijst 25 juni 2019”.

Ga naar de agenda “Besluitenlijst 25 juni 2019”.

Uitgelicht