Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid C. Joosten-Kuijs (DMP Heusden) over Lokale Educatieve Agenda

Dit is een enkel agendapunt en is onderdeel van de agenda “Besluitenlijst 26 november 2019”.

Ga naar de agenda “Besluitenlijst 26 november 2019”.

Uitgelicht