Besluitenlijst 27 augustus 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 27 augustus 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 20 augustus 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 20 augustus 2019 vastgesteld.

Stukken

2.

Beslissingen op bezwaar tegen planschadebeschikkingen over bestemmingsplan Drunen Zuid

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten op de ingediende bezwaren tegen de eerdere afwijzing van de verzoeken om een planschadevergoeding voor de percelen Raadhuisplein 7 en 9 en de Torenstraat 9 in Drunen. Er is alsnog een planschadevergoeding toegekend voor de percelen Raadhuisplein 7 en 9.

Stukken

3.

Verzoek en financiële bijdrage voor tien sociale huurwoningen in plangebied De Gorsen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om Tankens Beleggingsmaatschappij B.V. te verzoeken om tien sociale huurwoningen te (laten) realiseren in plangebied De Gorsen in Elshout. Per woning betaalt de gemeente hiervoor een tegemoetkoming van € 15.000.

Stukken

4.

Straatnaamgeving Geerpark 2B Morgenrood en Plan Steenenburg Nieuwkuijk

Behandelvoorstel

Het college heeft straatnamen toegekend in het nieuwe woongebied Geerpark in Vlijmen. Voor deelproject Morgenrood gaat het om de namen Kamille en Rozemarijn. Voor het plan Steenenburg in Nieuwkuijk zijn de volgende namen toegekend: Ritmeester, Barones, Hertog, Gravin, Gouverneur, Ridderspoor. Jonkvrouw geldt als reserve, voor het geval er een extra straatnaam nodig is.

Stukken

5.

Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid C. Couwenberg (VVD) over scheiden van afval

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid C. Couwenberg (VVD) over het scheiden van afval.

Stukken

6.

Aanwijzen toezichthouders Van Vugt en Karaköse

Behandelvoorstel

Het college en de burgemeester hebben besloten om P.P.M. van Vugt en T. Karaköse aan te wijzen als toezichthouder voor een aantal wetten op het gebied van de leefomgeving. Voorbeelden van wetten waar het om gaat zijn de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Stukken

Uitgelicht