Beslissingen op bezwaar tegen planschadebeschikkingen over bestemmingsplan Drunen Zuid

Dit is een enkel agendapunt en is onderdeel van de agenda “Besluitenlijst 27 augustus 2019”.

Ga naar de agenda “Besluitenlijst 27 augustus 2019”.

Uitgelicht