Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid C. Couwenberg (VVD) over scheiden van afval

Dit is een enkel agendapunt en is onderdeel van de agenda “Besluitenlijst 27 augustus 2019”.

Ga naar de agenda “Besluitenlijst 27 augustus 2019”.

Uitgelicht