Besluitenlijst 28 april 2020

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 28 april 2020
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 21 april 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 21 april 2020 vastgesteld.

Stukken

2.

Bestemmingsplan en beeldregieplan ‘Steenenburg’

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten voor het gebied Steenenburg tussen Drunen en Nieuwkuijk hogere geluidswaarden vast te stellen en de raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Steenenburg’ met het daarbij behorende beeldregieplan vast te stellen. Dit plan maakt herontwikkeling mogelijk van het gebied Steenenburg. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering 12 mei aanstaande.

Stukken

3.

Beleidsregels en besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft de ‘Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Heusden 2020’ en het ‘Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Heusden 2020’ vastgesteld. Het gaat hierbij om nadere regelgeving op basis van de ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Heusden 2020’, die door de raad op 1 april jl. werd vastgesteld.

Stukken

4.

Jaarverslagen bezwaarschriften en klachten 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van het jaarverslag van de Commissie bezwaarschriften over 2019 en stelde het jaarverslag over klachten in 2019 vast. Beide jaarverslagen worden ter informatie aan de raadsleden, de vertrouwenspersoon sociaal domein en de Wmo-adviesraad gestuurd.

Stukken

5.

Straatnaamgeving Geerpark Tot Morgen fase 2B2

Behandelvoorstel

Het college heeft nieuwe straatnamen toegekend in het woongebied Geerpark in Vlijmen. Voor deelproject Tot Morgen (fase 2B2) gaat het om de namen Kriezel (kruisbes), Kriek (zure kers), Blauwbleuren (blauwe pruim) en Aardbei. De namen Framboos en Bosbes gelden als reserve, voor het geval er extra straatnamen nodig zijn.

Stukken

6.

Aanwijzen van toezichthouder J.S. van der Veeken

Behandelvoorstel

Het college en de burgemeester hebben besloten om J.S. van der Veeken aan te wijzen als toezichthouder voor een aantal wetten op het gebied van de leefomgeving. Voorbeelden van wetten waar het om gaat zijn de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Stukken

7.

Raadsinformatiebrieven

Behandelvoorstel

Raadsinformatiebrief over toezegging financiële afwikkeling verleden hockeyverenigingen: akkoord.

Stukken

Uitgelicht