Evaluatie en jaarstukken Stichting de Schroef 2017 en 2018 / toekenning subsidie

Dit is een enkel agendapunt en is onderdeel van de agenda “Besluitenlijst 28 januari 2020”.

Ga naar de agenda “Besluitenlijst 28 januari 2020”.

Uitgelicht