Jaarstukken 2018, kaderbrief en begroting 2020 van de Regio Hart van Brabant

Dit is een enkel agendapunt en is onderdeel van de agenda “Besluitenlijst 28 mei 2019”.

Ga naar de agenda “Besluitenlijst 28 mei 2019”.

Uitgelicht