Besluitenlijst 29 januari 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 29 januari 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 22 januari 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 22 januari 2019 vastgesteld.

Stukken

2.

Ecologische verbindingszone Koningsvliet

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het inrichtingsplan voor de ecologische verbindingszone Koningsvliet. Dit ontwerp is door het waterschap Aa en Maas opgesteld. De Koningsvliet ligt tussen de Haarsteegse Wiel en de N267. Met de nieuwe inrichting gaat de Koningsvliet straks voor water- en oevergebonden planten- en diersoorten fungeren als ecologische verbindingszone; een ‘groene verbinding’ van natuurgebieden.

Stukken

3.

Bouwplan en opstalovereenkomst voor pinbox Burgemeester van Houtplein in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan het plaatsen van een pinbox aan het Burgemeester van Houtplein in Vlijmen. De vergunning wordt voor tien jaar verleend. De pinbox wordt geplaatst aan de noordwestelijke kant van het parkeerterrein op het Burgemeester van Houtplein, waarvoor de gemeente een opstalovereenkomst sluit.

Stukken

4.

Vragen artikel 43 RvO van raadslid A.J. Gorter (D66 Heusden) over Creatief Centrum Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid A.J. Gorter (D66 Heusden) over het Creatief Centrum Heusden.

Stukken

5.

Vragen artikel 43 RvO van raadslid H.J. Kleian (Heusden Transparant) over initiatief Dorpshuis 2.0 Herpt

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid H.J. Kleian (Heusden Transparant) over initiatief Dorpshuis 2.0 Herpt.

Stukken

6.

Benoemen stembureauleden voor verkiezingen Provinciale Staten en algemeen bestuur waterschappen

Behandelvoorstel

Het college heeft de voorzitters, plaatsvervangend voorzitters, stembureauleden en plaatsvervangende leden benoemd voor de verkiezingen van Provinciale Staten en het algemeen bestuur van waterschappen op 20 maart 2019.

Stukken

7.

Uitkomst aanbesteding huisvesting consultatiebureau bij Die Heygrave in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de opdracht voor de huisvesting van het consultatiebureau bij sportcentrum Die Heygrave te gunnen aan de laagste inschrijver. Door een overspannen bouwmarkt is er een nadelig aanbestedingsresultaat waardoor het door de raad beschikbaar gestelde krediet van € 357.000 met € 60.000 wordt overschreden.

Stukken

8.

Uitkomst aanbesteding luchtwarmtepomp openluchtzwembad Het Run

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de opdracht te gunnen voor de plaatsing van een luchtwarmtepomp bij openluchtzwembad Het Run. De totale meerkosten van € 79.500 worden gedekt uit het beschikbaar gestelde krediet van 2018 voor verduurzaming gemeentelijke gebouwen. De luchtwarmtepomp zal dit voorjaar worden geplaatst.

Stukken

Uitgelicht