Benoemen stembureauleden voor verkiezingen Provinciale Staten en algemeen bestuur waterschappen

Dit is een enkel agendapunt en is onderdeel van de agenda “Besluitenlijst 29 januari 2019”.

Ga naar de agenda “Besluitenlijst 29 januari 2019”.

Uitgelicht