Besluitenlijst 29 oktober 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 29 oktober 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 23 oktober 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 23 oktober 2019 vastgesteld.

Stukken

2.

Tweede bestuursrapportage 2019

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de tweede bestuursrapportage 2019 vast te stellen. Deze rapportage brengt in beeld waar en hoeveel de inkomsten en uitgaven naar verwachting eind 2019 afwijken ten opzichte van de begroting 2019. Het gaat om de verwachting in september 2019. Het financiële resultaat van deze bestuursrapportage is € 361.000 voordelig. Het bijgestelde verwachte begrotingssaldo eind 2019 komt nu uit op € 207.000 positief. De tweede bestuursrapportage wordt geagendeerd voor de raadsvergadering op 17 december aanstaande.

Stukken

3.

Jaarverslag Leerplicht en RMC 2018-2019

Behandelvoorstel

Het college heeft het jaarverslag Leerplicht en het Regionaal Meld en Coördinatiepunt (RMC) 2018-2019 vastgesteld. Het jaarverslag toont de cijfers en belangrijkste ontwikkelingen in het kader van leerplicht en voortijdig schoolverlaten.

Stukken

4.

Subsidieverzoek 60+ Muziektheater Springlevend!

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de aanvraag voor een opstartsubsidie van 60+ Muziektheater Springlevend! af te wijzen. De aanvraag bleek niet te voldoen aan de regels die de gemeente heeft vastgesteld om respectievelijk een waarderingssubsidie, een innovatiesubsidie of een projectsubsidie toe te kunnen kennen.

Stukken

5.

Notitie reikwijdte detailniveau DPO-leiding Ammerzoden-Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met de ‘Notitie reikwijdte detailniveau DPO-leiding Ammerzoden-Vlijmen’. Deze notitie loopt vooruit op de milieueffectrapportage en het op te stellen bestemmingsplan voor de aanleg van een nieuwe DPO-leiding. Deze transportleiding zorgt in Nederland voor de bevoorrading van kerosine voor de Nederlandse militaire vliegvelden. De DPO-leiding tussen Ammerzoden (gemeente Maasdriel), gemeente ’s-Hertogenbosch en Vlijmen wordt in haar geheel vervangen en deels verlegd. De oude leiding wordt verwijderd en/of onklaar gemaakt. De notitie ligt vanaf 31 oktober 2019 gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

6.

Koopovereenkomst standplaats Sportlaan 7 in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een koopovereenkomst aan te gaan met de gegadigden voor een standplaats aan de Sportplaan 7 in Drunen.

Stukken

7.

Aanwijzen J. Ponjée als Functionaris Gegevensbescherming

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de heer J. Ponjée aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming. De gemeente is verplicht om op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming een dergelijke functionaris aan te wijzen.

Stukken

Uitgelicht