Besluitenlijst 2 juli 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 02 juli 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 25 juni 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 25 juni 2019 vastgesteld.

Stukken

2.

Offerteaanvraag GVVP

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met een offerteaanvraag voor het opstellen van een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP).

Stukken

3.

Lidmaatschap van Vereniging Nederlandse Vestingsteden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een hernieuwd lidmaatschap aan te gaan met de Vereniging Nederlandse Vestingsteden en dit na drie jaar te evalueren.

Stukken

4.

Aanpassing beleidsregel stimuleringsbijdrage waterplan Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft de beleidsregel stimuleringsbijdrage waterplan Heusden aangepast om zo de subsidieregeling toegankelijker te maken.

Stukken

5.

Vergunning voor asverstrooiing op RK begraafplaats aan de Schoolstraat in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft een vergunning verleend aan het parochiebestuur Wonderbare Moeder om op de RK begraafplaats aan de Schoolstraat in Drunen as te verstrooien.

Stukken

6.

Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid F.A. van der Lee (Heusden Transparant) over Metal Valley

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over Metal Valley.

Stukken

7.

Regeling rechtspositie Burgemeester en Wethouders gemeente Heusden 2019

Behandelvoorstel

Op 1 januari 2019 zijn op landelijk niveau een nieuw ‘Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers’ en ‘Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers’ in werking getreden. leder bestuursorgaan heeft eigen regelruimte gekregen. Het college heeft op basis daarvan besloten om een nieuwe regeling rechtspositie voor burgemeester en wethouders vast te stellen.

Stukken

Uitgelicht