Besluitenlijst 30 april 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 30 april 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 23 april 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 23 april 2019 vastgesteld.

Stukken

2.

Aankoop gronden Spoorlaan Drunen voor de GOL

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een strook grond van 55 m2 aan de Spoorlaan in Drunen aan te kopen. Deze grond is nodig voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat.

Stukken

3.

Lokale inzet GGD 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de lokale inzet van de werkzaamheden door de GGD Hart voor Brabant voor 2019 vastgesteld. Het gaat hierbij om de activiteiten die de GGD in onze gemeente uitvoert en de daarmee samenhangende kosten. Het betreft preventieve activiteiten om onze inwoners zo gezond mogelijk te houden.

Stukken

4.

Gemeenschappelijk Uitvoeringskader VTH 2018 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een besluit van het algemeen bestuur van de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant te bekrachtigen. Het gaat om een besluit waarmee het Gemeenschappelijk Uitvoeringskader VTH 2018 werd vastgesteld. Dit kader geldt voor de uitvoering van de VTH-milieutaken (vergunningverlening, toezicht en handhaving op milieugebied) voor de gemeenten in de regio Midden- en West-Brabant.

Stukken

5.

Jaarverslagen 2018 bezwaarschriften en klachten

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van het jaarverslag van de Commissie bezwaarschriften over 2018 en stelde het jaarverslag over klachten in 2018 vast. Beide jaarverslagen worden ter informatie aan de raadsleden, de vertrouwenspersoon sociaal domein en de Wmo-adviesraad gestuurd.

Stukken

6.

Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid C. van Gessel (CDA) over verzoek gebiedsaanwijzing Gaswet De Gorsen in Elshout

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid C.L.M. van Gessel (CDA) over het collegebesluit, en het artikel daarover in het Brabants Dagblad, betreffende het verzoek van drie particuliere bouwers om een gebiedsaanwijzing volgens de Gaswet voor hun kavels in nieuwbouwwijk De Gorsen in Elshout.

Stukken

7.

Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid C. Loch (VVD) over wachttijden voor zorg

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid C. Loch (VVD) over oplopende wachttijden voor zorg in de gemeente beantwoord.

Stukken

8.

Krediet voor minigemaal bij paviljoen op het Plein in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van een minigemaal bij het paviljoen op het Plein in Vlijmen.

Stukken

Uitgelicht