Besluitenlijst 30 juli 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 30 juli 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Bestrijding Japanse Duizendknoop

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de bestrijding van de Japanse Duizendknoop aan te pakken, omdat deze plant schade kan aanrichten aan bouwwerken, wegen, dijken, taluds en biodiversiteit. Op 34 plekken in de gemeente is deze aangetroffen. De raad wordt geïnformeerd over de kosten die dit met zich mee brengt. Bewoners worden betrokken bij de voorkoming van verspreiding.

2.

Verduurzaming Die Heygrave

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de verduurzaming van sportcentrum Die Heygrave en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 2.600.000 inclusief btw. Hiermee wordt zwembad Die Heygrave aardgasloos gemaakt door onder andere het gebouw te isoleren en de cv-ketel te vervangen door een warmtepomp. De sporthal krijgt LED-verlichting. Naar verwachting neemt de raad op 17 september aanstaande hierover een besluit.

Stukken

3.

Raadsinformatiebrieven stand van zaken regionale opgaven augustus 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft drie raadsinformatiebrieven vastgesteld over de stand van zaken van de gezamenlijke projecten binnen de regio’s De Langstraat, Hart van Brabant en Noordoost-Brabant. De informatiebrieven worden geagendeerd voor de informatievergaderingen Bestuur, Ruimte & Duurzaamheid en Samenleving op respectievelijk 27, 28 en 29 augustus aanstaande.

Stukken

4.

Vaststelling actualisatie komgrenzen gemeente Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft enkele komgrenzen herzien. Dit heeft gevolgen voor bijvoorbeeld verkeersregels, het parkeren van grote voertuigen, het los laten lopen van honden, bouwmogelijkheden en de bescherming van bossen. Het kaartmateriaal met daarop de vastgestelde nieuwe komgrenzen ligt vanaf 9 augustus zes weken ter inzage zodat hierop beroep kan worden ingediend.

Stukken

5.

Openbare besluitenlijst college 23 juli 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 23 juli 2019 vastgesteld.

Stukken

6.

Benoeming lid commissie bezwaarschriften

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om mevrouw De Nijs te benoemen tot lid van de Commissie bezwaarschriften van de gemeente Heusden.

Stukken

Uitgelicht