Ontwerp programmabegroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024 van het Stadsgewest ‘s Hertogenbosch

Dit is een enkel agendapunt en is onderdeel van de agenda “Besluitenlijst 31 maart 2020”.

Ga naar de agenda “Besluitenlijst 31 maart 2020”.

Uitgelicht