Besluitenlijst 3 juni 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
maandag 03 juni 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 28 mei 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 28 mei 2019 vastgesteld.

Stukken

2.

Wegenbeheerplan 2019-2028 incl. uitvoeringsprogramma 2019-2020

Behandelvoorstel

Het college heeft het Wegenbeheerplan 2019-2028 inclusief het uitvoeringsprogramma 2019-2020 vastgesteld. Dit geeft inzicht in de totale onderhoudskosten voor de komende jaren en maakt duidelijk welke projecten en onderhoudsmaatregelen op korte termijn worden uitgevoerd.

Stukken

3.

Posterieure overeenkomst voor fase 3a van Geerpark in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft een posterieure overeenkomst van grondexploitatie gesloten met de grondeigenaar Meyer-Jongen B.V. Een posterieure overeenkomst is een overeenkomst die gesloten wordt nadat een bestemmingsplan is vastgesteld. De overeenkomst gaat over fase 3a van het plangebied Geerpark en bestaat uit de kadastrale percelen gemeente Vlijmen, sectie N, nummers 6075 en 6076. In de overeenkomst is het kostenverhaal geregeld en zijn nadere afspraken over de realisatie van de locatie opgenomen.

Stukken

4.

Motie verlaging rentepercentage Kredietbank Nederland

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de rente van de Kredietbank Nederland niet met inzet van eigen middelen te verlagen. De raadsleden zijn hierover geïnformeerd in een raadsinformatiebrief. Een eerder door de raad aangenomen motie is hiermee afgehandeld.

Stukken

5.

Toekenning kunstwerk wisselsokkel aan Hans la Hey voor 2019-2020

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de wisselsokkel in de vesting Heusden voor de periode van 16 juni 2019 tot 16 juni 2020 toe te kennen aan kunstenaar Hans la Hey. Daarmee wordt het kunstwerk ‘De Windbeer’ een jaar lang tentoongesteld op het hofje ‘de Jacob van Eyck Passage’ in de vesting.

Stukken

Uitgelicht