Besluitenlijst 4 februari 2020

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 04 februari 2020
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 28 januari 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 28 januari 2020 vastgesteld.

Stukken

2.

Verkoop bedrijfsgrond Metal Valley aan Elizabeth Invest BV

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een bedrijfsperceel ter grootte van circa 4.869 vierkante meter op bedrijventerrein Metal Valley in Drunen te verkopen aan Elizabeth Invest BV. Het plan is om er een bedrijfsverzamelgebouw met opslagboxen te bouwen.

Stukken

3.

Vervanging verlichting voetbalveld van HHC '09 in Oudheusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de defecte ledverlichting op het sportpark van voetbalvereniging HHC ’09 in Oudheusden te vervangen voor nieuwe ledverlichting.

Stukken

4.

Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over klimaatstresstest

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over de klimaatstresstest beantwoord.

Stukken

5.

Regeling Beheer en Toezicht Basisregistratie personen gemeente Heusden 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft de ‘Regeling Beheer en Toezicht BRP Basisregistratie personen gemeente Heusden 2020’ vastgesteld. Deze regeling vervangt de eerdere regeling uit 2017 en gaat over het gemeentelijk beheer en toezicht op de persoonsgegevens uit de gemeentelijke basisregistratie.

Stukken

6.

Mandaatbesluit regionale inkoop Wmo-begeleiding

Behandelvoorstel

De gemeenten Dongen, Goirle, Gilze en Rijen, Heusden, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg hebben gezamenlijk Wmo-begeleiding ingekocht per 1 april 2019. Het door het college afgegeven mandaat aan de toenmalig verantwoordelijk wethouder M. Mulder, ter uitvoering van deze inkoop, vraagt aanpassing. Het college heeft daarom een nieuw mandaatbesluit genomen.

Stukken

7.

Declaratieregeling bestuurlijke uitgaven 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een nieuwe declaratieregeling voor bestuurlijke uitgaven vast te stellen. Hierdoor wordt het mogelijk om in bepaalde gevallen reiskosten te declareren voor nevenfuncties. Uitgangspunt blijft dat dergelijke reiskosten worden gedeclareerd bij de betrokken organisatie. Alleen in het geval dat dat niet kan en het lidmaatschap van wezenlijk belang is voor de gemeente, kunnen deze kosten bij de gemeente worden gedeclareerd.

Stukken

8.

Toestemming aan Stichting De Voorste Venne voor afwijkend gebruik door kinderopvangvoorziening

Behandelvoorstel

Het college heeft op basis van de huurovereenkomst over De Voorste Venne toestemming verleend aan Stichting De Voorste Venne om de bestaande ruimte van het Pieck ook beschikbaar te stellen aan Mikz Kinderopvang B.V. voor buitenschoolse opvangactiviteiten.

Stukken

9.

Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid F. ten Cate (GroenLinks) over bomenkap in Soedanlaan in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid F. ten Cate (GroenLinks) over de kap van bomen in de Soedanlaan in Drunen beantwoord.

Stukken

10.

Afdoening korte termijntoezeggingen vóór raadsvergadering 18 februari 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om akkoord te gaan met de in de bijgevoegde lijst voorgestelde afdoening van de toezeggingen over de raadsvoorstellen voor de raadsvergadering van 18 februari 2020.

Stukken

11.

Raadsinformatiebrieven

Behandelvoorstel

Raadsinformatiebrief over de afhandeling van vier toezeggingen: Akkoord
Raadsinformatiebrief over stand van zaken informatiepagina Nu & Morgen: Akkoord

Stukken

Uitgelicht