Besluitenlijst 4 mei 2020

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
maandag 04 mei 2020
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 28 april 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 28 april 2020 vastgesteld.

Stukken

2.

Protocol cameratoezicht en opname gesprekken

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om, naast de al bestaande regels over cameratoezicht, ook regels over het opnemen van inkomende gesprekken bij het klantcontactcentrum van de gemeente vast te stellen. Voorafgaand aan het telefoongesprek hoort de beller dat het gesprek kan worden opgenomen. Het doel hiervan is om de kwaliteit van dienstverlening en de veiligheid van medewerkers te vergroten.

Stukken

3.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Nassau Dwarsstraat, Vlijmen’ en hogere grenswaarden geluid

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het ontwerp van een bestemmingsplan en een besluit hogere grenswaarden geluid voor een locatie aan de Nassau Dwarsstraat in Vlijmen (tussen huisnummers 3 en 5). Deze besluiten van het college gaan over de beoogde ontwikkeling van 2 woningen op die locatie. De ontwerpbesluiten liggen gedurende 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

4.

Collegeverklaring Ensia 2019

Behandelvoorstel

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een project om beter inzicht en grip op de
informatieveiligheid te krijgen. Eén van de instrumenten daarvoor is de jaarlijkse Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Om te toetsen of de gemeente regie heeft op haar informatieveiligheid, is er voor de onderdelen DigiD en Suwinet een audit gehouden. Het college stelde een verklaring vast waarin staat dat de gemeente hiervoor aan de normen voldoet.

Stukken

Uitgelicht