Besluitenlijst 6 augustus 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 06 augustus 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 30 juli 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 30 juli 2019 vastgesteld.

Stukken

2.

Visie zonne-energie

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de ‘Visie zonne-energie’ vast te stellen. Deze visie is samen met lokale duurzaamheidspartners opgesteld en inwoners gaven feedback hierop. De visie bevat een afwegingskader met eisen voor de manier waarop zonnevelden in onze gemeente kunnen worden gerealiseerd. Naar verwachting neemt de raad op 17 september aanstaande hierover een besluit.

Stukken

3.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Heesbeen Herziening 2019’

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Heesbeen Herziening 2019’ vast te stellen. Dit plan voorziet in een actueel, digitaal bestemmingsplan voor een deel van Heesbeen (Voorstraat, Nieuwe Maasdijk). De raad neemt naar verwachting op 17 september aanstaande een besluit over dit voorstel.

Stukken

4.

Vaststelling bestemmingsplan 'Vendreef 2, Vlijmen'

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan ‘Vendreef 2, Vlijmen’ vast te stellen. Dit plan maakt de ontwikkeling van een grondverbeteringsbedrijf mogelijk. De raad neemt naar verwachting op 17 september aanstaande een besluit over dit voorstel.

Stukken

5.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Elshout 1e herziening Heusdenseweg 8 en 10'

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Elshout 1e herziening Heusdenseweg 8 en 10’. Na de uitspraak van Raad van State over het geldende bestemmingsplan Elshout wordt aan deze percelen nu een woonbestemming toegekend. Het plan ligt vanaf 8 augustus 2019 gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

6.

Kwijtschelding van bijdrage Stichting Scala aan duurzame energie MFA Caleidoscoop

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de door Stichting Scala verschuldigde bijdrage voor duurzame energie, in het gebruik van de MFA Caleidoscoop in Vlijmen, van € 10.302,48 over het jaar 2018, kwijt te schelden. Aanleiding voor de kwijtschelding is het procesverloop over de jaren 2017 – 2019 en de situatie die tussen beide partijen is ontstaan.

Stukken

7.

Vergoeding brandschade basisschool Wereldwijs in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een brandschade bij basisschool Wereldwijs in Drunen te vergoeden aan stichting Scala. De totale schade bedraagt € 47.497,30, waarvan een groot deel wordt vergoed door de verzekering.

Stukken

Uitgelicht