Ontwerpbestemmingsplan ‘Elshout 1e herziening Heusdenseweg 8 en 10'

Dit is een enkel agendapunt en is onderdeel van de agenda “Besluitenlijst 6 augustus 2019”.

Ga naar de agenda “Besluitenlijst 6 augustus 2019”.

Uitgelicht