Besluitenlijst 17 september 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 17 september 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 10 september 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 10 september 2019 vastgesteld.

Stukken

2.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant 2019

Behandelvoorstel

De gemeente Heusden neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant. Deze regeling moet worden aangepast om mogelijk te maken dat dit openbaar lichaam een kredietfaciliteit bij de bank kan krijgen. Een dergelijke wijziging is wenselijk om eventuele financiële tekorten voor jeugdhulp op te vangen. Het college stelt de gemeenteraad daarom voor om toestemming te geven deze wijziging. Naar verwachting neemt de raad op 29 oktober aanstaande een besluit over het voorstel.

Stukken

3.

Koopovereenkomst met Geerpark B.V.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een koopovereenkomst aan te gaan met Geerpark B.V. (Hendriks Coppelmans en Janssen de Jong). De koopovereenkomst betreft de ontwikkeling van 154 projectmatige woningen in Tot Morgen en Nieuwe Morgen in het plan Geerpark in Vlijmen. Er komen 38 tweekappers, 90 rij-/hoekwoningen, 12 beneden- en bovenwoningen, 10 rug-aan-rugwoningen en 4 patiowoningen. Daarnaast biedt het verkavelingsplan ruimte aan sociale huurwoningen en vrije kavels. Naar verwachting start Geerpark B.V. in 2021 met de bouw van de eerste woningen in Tot Morgen en wordt het totale project op zijn vroegst eind 2026 afgerond.

Stukken

4.

Ondersteuning burgerinitiatief voor recreatie- en sportpark De Schroef in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het burgerinitiatief voor het recreatie- en sportpark De Schroef in Drunen in de analyse- en verkenningsfase te ondersteunen.

Stukken

5.

Aanvragen van een vergunning voor de kap van 30 eiken aan de Mortelweg in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een vergunningaanvraag in te dienen voor het kappen van 30 eiken aan de Mortelweg in Vlijmen. De bomen hebben erg te lijden gehad van de bouwactiviteiten in Geerpark en veroorzaken overlast voor omwonenden. Aan de Mortelweg zullen vervolgens een aantal lindes worden geplant.

Stukken

6.

Vestiging van kwalitatieve verplichting voor natuurperceel Driewiel-Heidijk in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft de voorwaarden van het Groen Ontwikkelfonds Brabant voor de uitvoering en het beheer van natuurontwikkeling tussen Heidijk en Driewiel in Drunen aanvaard. De inrichting start naar verwachting in het najaar van 2019.

Stukken

-

Raadsinformatiebrief over toezegging Strategische Meerjarenagenda 2019-2023 Regio Hart van Brabant

Behandelvoorstel

Akkoord

Stukken

Uitgelicht