Hondenbelasting

Heeft u één of meer honden, dan moet u daarvan aangifte doen en hondenbelasting betalen. U kunt uw hond online aan- en afmelden bij de gemeente. Wilt u liever aan de balie van het gemeentehuis in Vlijmen uw hond aanmelden? Dan kunt u hiervoor een afspraak maken.

De gemeente maakt een uitzondering voor politiehonden, blindegeleidehonden, gehandicaptenhonden en voor puppies jonger dan drie maanden die samen met de moederhond worden gehouden. Voor deze honden hoeft u geen belasting te betalen.

Als u een hond aanschaft, deze juist niet meer in bezit heeft (bijvoorbeeld vanwege verkoop of door overlijden) of als u naar een andere gemeente verhuist, bent u verplicht dit binnen twee weken te melden.

Bij de afmelding moet u een kopie van een bewijsstuk toevoegen, zoals bijvoorbeeld een rekening van de dierenarts. Houdt u er rekening mee dat uw afmelding pas verwerkt kan worden na ontvangst van deze stukken.

Wilt u meerdere honden online aan- en afmelden, dan moet u dat voor iedere hond apart doen. U kunt uw hond niet telefonisch aan- of afmelden.

Aanslag hondenbelasting
Belastingplichtigen ontvangen jaarlijks een aanslag voor de hondenbelasting. De termijn waarbinnen de aanslag betaald moet zijn, wordt op het aanslagbiljet aangegeven.

Bewijsstukken bij afmelden hond

  • Euthanasieverklaring of overlijdensakte van de hond

  • Verklaring plaatsing in een dierenasiel of opvang voor huisdieren

  • Verklaring overdracht aan derden

Kosten
De tarieven voor de hondenbelasting in 2019 zijn als volgt (klik hier voor de verordening hondenbelasting 2019):

  • voor een 1e hond 59,40 euro.

  • voor een 2e hond 87,12 euro.

  • voor een 3e hond 104,76 euro.

  • voor een kennel/pension 296,64 euro.

Voorbeeld
Heeft u 2 honden dan betaalt u het tarief voor de 1e plus het tarief voor de 2e hond. In dit geval dus in totaal 146,52 euro per jaar. Heeft u 3 honden dan komt daar dus nog 104,76 euro bij.

Als u in de loop van het kalenderjaar een hond krijgt, dan moet u belasting betalen over de rest van het jaar. Meldt u de hond in de loop van het jaar af, dan betaalt u hondenbelasting tot en met de maand van afmelden.

Voor hondenbelasting bestaat de mogelijkheid om voor de eerste hond gedeeltelijk kwijtschelding te ontvangen.

Waarom en Waarvoor
Een veel gestelde vraag is waarom er hondenbelasting is en waarvoor het wordt gebruikt. De opbrengst van hondenbelasting wordt door de gemeente ingezet om voorzieningen als hondenuitrenvelden en hondenpoepcontainers in stand te houden. Ook worden daarvan de kosten van maatregelen tegen hondenoverlast betaald, zoals handhaving. Dit neemt niet weg dat iedere hondenbezitter een eigen verantwoordelijkheid heeft om overlast te voorkomen. Dit betekent: binnen de bebouwde kom hondenpoep opruimen en de hond aanlijnen. Op de hondenuitrenvelden en buiten de bebouwde kom mag de hond loslopen. Ook hoeft buiten de bebouwde kom de hondenpoep niet te worden opgeruimd.

Uitvoeringsinstantie

Uitgelicht