Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Heeft u een laag inkomen en bent u daardoor niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Dit geldt niet voor kleine zelfstandigen en bedrijven. Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van uw persoonlijke en financiële situatie. Vraag bij twijfel altijd kwijtschelding aan.

Nieuw vanaf 2018 is dat de kostendelersnorm op grond van de Participatiewet van toepassing is op een verzoek om kwijtschelding. Verzoeken om kwijtschelding worden sinds 1 januari 2018 beoordeeld op basis van deze nieuwe wetgeving. Dit betekent dat bij de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding procentueel rekening wordt gehouden met het aantal volwassenen vanaf 21 jaar die een woning delen. Hoe meer kostendelers hoe lager de kwijtscheldingsnorm voor het bepalen van de betalingscapaciteit en het vermogen. Reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonkosten kunnen delen. Vandaar de naam kostendelersnorm.
De hoogte van het inkomen van de kostendelers of de soort relatie die u met de kostendeler heeft is niet van belang bij het bepalen van het aantal kostendelers. Het maakt ook niet uit waarom u in één huis woont. Een uitzondering hierop zijn studenten en kostgangers met een commerciële huurprijs.

Behandeling
Na ontvangst van uw kwijtscheldingsverzoek krijgt u een ontvangstbevestiging. Is uw verzoek volledig? Dan ontvangt u binnen 13 weken een uitspraak.

Gemeentelijke afvalstoffen- en rioolheffing
De afvalstoffenheffing en de rioolheffing worden geïnd door Brabant Water. Als de kwijtschelding wordt toegewezen, wordt voor deze twee heffingen het toegekende kwijtscheldingsbedrag door de gemeente per kwartaal aan u uitbetaald. De inning door Brabant Water gaat gewoon door.

Gemeentelijke leges reisdocument en/of hondenbelasting
Deze worden door de gemeente zelf bij u in rekening gebracht. Heeft u betaald en krijgt u kwijtschelding dan wordt het teveel betaalde bedrag aan u terugbetaald.

Waterschapsheffingen/BSOB
Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de waterschapbelastingen voor de gemeente Heusden. Indien u kwijtschelding krijgt van gemeentelijke belastingen, dan worden de waterschapbelastingen ook kwijtgescholden. U hoeft dit niet apart aan te vragen.

Wat komt voor kwijtschelding in aanmerking?
De gemeente verleent kwijtschelding voor de volgende heffingen en belastingen, tot een maximum van:

  • 75% van de hondenbelasting voor de eerste hond

  • 75% van de afvalstoffenheffing

  • 75% van het rioolheffing

  • 75% van het gemeentelijke deel legeskosten Nationaal Paspoort*

  • 75% van het gemeentelijke deel legeskosten identiteitskaart*

*U kunt maar voor een van beide reisdocumenten kwijtschelding aanvragen!

De gemeente behandelt ook uw aanvraag om kwijtschelding van betaling van de waterschapsheffing voor Waterschap Aa en Maas. Het gaat hier om kwijtschelding van maximaal 100% van de zuiveringsheffing en 100% van de watersysteemheffing ingezetenen.
Als u in aanmerking komt voor kwijtschelding, heeft u wellicht ook recht op andere financiële ondersteuning. Kijk hier voor meer informatie.

Links

BSOB

Brabant Water

Waterschap AA en Maas

Belastingdienst toeslagen

Uitvoeringsinstantie

Uitgelicht