Omgekeerd inzamelen - restafval zelf wegbrengen

Omgekeerd inzamelen betekent dat wij het PMD-afval, GFT-afval en oud papier thuis bij u ophalen. Glas en textiel kunt u gewoon kwijt in de speciale glas- en textielcontainers. De kleine hoeveelheid restafval die u dan nog overhoudt, brengt u zelf weg naar een ondergrondse container in de buurt. 

Uit onderzoek blijkt dat ons afval voornamelijk bestaat uit papier en karton, plastic verpakkingsafval, drankenkartons en GFT-afval. Dat afval kan heel goed hergebruikt worden. Het restafval dat overblijft omvat slechts 6,5% van het totaal. Als gemeente hebben we de ambitie om het afval beter te scheiden en hierdoor minder restafval over te houden. In 2015 zamelden we in de gemeente Heusden nog 163 kilo restafval per inwoner in. Onze ambitie en die van de Rijksoverheid, is om dit te verminderen tot 100 kilogram per inwoner. We zijn er dus nog niet. Met het omgekeerd inzamelen, halen we aan huis op dat afval dat als grondstof hergebruikt kan worden. Hiermee hopen we de hoeveelheid restafval te verminderen.

Tegel afvalsoorten     Tegel afvalkosten     Tegel afvalpas     Tegel ondergrondse container   

 

-


 


 

Uitgelicht