Bestemmingsplan, inzage

Wilt u weten wat de bestemming is van een bepaald gebied? Wat mag u wel of niet (ver)bouwen op uw grond binnen de gemeente? Bij de gemeente kunt u bestemmingsplannen inzien. Met een bestemmingsplan legt de gemeente de functie van gronden en gebouwen vast. Het plan geeft allerlei regels voor huizen, straten, winkels, bedrijven, buitengebieden e.d.

Kosten
Voor het inzien van bestemmingsplannen worden geen kosten gerekend. Wil u een papieren afdruk van (een deel van) het bestemmingsplan? Dan zijn hieraan wel kosten verbonden. De kosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid stukken.

Het bestemmingsplan is het enige plan met betrekking tot de ruimtelijke ordening, dat rechten en plichten vastlegt. Het plan geeft aan waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Iedereen is aan het plan gebonden: niet alleen de burgers, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • Eén of meerdere kaarten.
  • Voorschriften (heet nu: regels).
  • Toelichting.

Uitgelicht