‘Blauwe’ en ‘Groene’ BOA’s samen op pad

​'Groene' en 'Blauwe' BOASamen Sterk in Brabant (SSiB) valt onder de Omgevingsdienst Brabant Noord. Onze gemeente neemt al jaren deel aan deze vorm van samenwerking en heeft het convenant Groene Handhaving getekend. Dit convenant maakt het mogelijk dat buitengewoon opsporings ambtenaren (BOA’s), op elkaars grondgebied en over de gemeentegrenzen heen kunnen optreden. 

Reden om dus samen op pad te gaan. Dinsdag 28 januari 2020 ging een van onze BOA’s op surveillance met een ‘groene’ BOA van SSiB. 

Waarom samen surveilleren?

Doel van deze gezamenlijke surveillance is uiteraard om elkaar beter te leren kennen, maar ook om informatie en kennis met elkaar te delen. Hierdoor leren beide BOA’s het gebied nog beter kennen. Elke BOA kijkt namelijk anders naar het gebied waarin zij surveilleren. Het is belangrijk elkaar op de hoogte te brengen van zaken die zij zien of weten en die met elkaar te delen.

Daarnaast is het uiteraard ook van belang dat ze kennis met elkaar delen. Beide BOA’s hebben dezelfde basiskennis, maar hun dagelijkse werk omvat heel verschillende zaken. Zo is de BOA van SSiB hoofdzakelijk bezig met zaken als illegale stort(drugsafval) in het buitengebied, stroperij, wildcrossen en dergelijke en de BOA’s van de gemeente Heusden meer met zaken vanuit de Algemene Plaatselijke Verordening​ (APV), afvalstoffenverordening en parkeerovertredingen. 

Beide BOA’s hebben dus specifieke kennis die ze met elkaar gaan delen, om zo elkaar te ondersteunen in de toekomst.

Vaker samen surveilleren

Vanaf dinsdag 28 januari zal het vaker voor gaan komen dat beide organisaties met elkaar op surveillance gaan in onze gemeente, met name in het buitengebied. Ook in de kernen van onze gemeente kun je ‘groene’ en ‘blauwe’ BOA’s samen tegen gaan komen.

Uitgelicht