Controle huisvesting arbeidsmigranten

Donderdagavond 29 november heeft het Heusden Interventieteam (HIT) een controle uitgevoerd op de huisvesting van arbeidsmigranten. Het betrof een datagedreven controle waarbij in de voorbereiding gebruik is gemaakt van slimme analysesoftware. Er zijn acht woningen gecontroleerd waarbij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) niemand stond ingeschreven. Door nader onderzoek waren er sterke signalen dat hier arbeidsmigranten woonachtig waren.

Alle woningen bleken bewoond. Bij zes woningen woonden er meer personen dan is toegestaan. Bij twee woningen werd tevens niet voldaan aan de regelgeving m.b.t. brandveiligheid. De huiseigenaren worden hierop aangeschreven. Bij één persoon moesten nog gerechtelijke stukken worden uitgereikt ter uitvoering van een straf n.a.v. rijden onder invloed. De persoon moest hiervoor mee naar het politiebureau. Tot slot bleek uit de controles dat de arbeidsmigranten veelal niet op de hoogte zijn van hun rechten en plichten qua huisvesting. Voor de gemeente is dit een punt van aandacht.

Heusdens Interventieteam

De gemeente Heusden, de politie, Baanbrekers en Woonveste werken samen in het Heusden Interventieteam (HIT). Dit team treedt op tegen de schending van de veiligheid en leefbaarheid, pakt fraude en overlast aan en wordt ingezet bij situaties waarbij een reguliere aanpak niet leidt tot een gewenste (structurele) oplossing. Het team richt zich onder andere op de huisvesting van arbeidsmigranten, woonoverlast, risicovolle branches en bedrijfsverzamelgebouwen.

Uitgelicht