Pilot met ANPR-camera's

Wat zijn ANPR-camera's?

ANPR staat voor automatic number plate recognition. De camera's fotograferen ieder passerend kenteken. De software achter achter de camera's vergelijkt het gefotografeerde kenteken met lijsten van verdachte kentekens. Staat het kenteken op zo'n lijst, dan is er een 'hit'. De politie ontvangt hiervan een melding en kan direct actie ondernemen.

'Big Brother' of slimmer werken?

“ANPR-camera’s schenden de privacy, het is net ‘big brother’ en data van onschuldige burgers zijn in gevaar.” Het zijn enkele zorgen, die er kunnen leven rondom deze camera’s. Deze zorgen nemen we bij deze graag weg. Het klopt dat de camera’s ieder kenteken fotograferen. Vervolgens worden deze kentekens vergeleken met drie categorieën referentiebestanden: 

  • Categorie 1 gaat om het opsporen van vermiste personen, het aanhouden van bepaalde verdachten en het ontnemen van vermogen en/of het ten uitvoer leggen van een vonnis van veroordeelden. 
  • Categorie 2 gaat om het detecteren en/of doen stoppen van strafbare feiten. Dit gaat vaak om een specifiek crimineel fenomeen, bijvoorbeeld voertuigcriminaliteit of ondermijning, en in deze bestanden staan personen die in systemen van de politie gelinkt worden aan dit fenomeen. 
  • Categorie 3 gaat om het inwinnen van informatie bijvoorbeeld om zicht te krijgen op een specifiek crimineel fenomeen. 

Staat een kenteken in een referentiebestand, dan kan er gehandeld worden op een ‘hit’. Alleen met toestemming van een officier van justitie kan iemand in een referentiebestand geplaatst worden. Staat je kenteken niet op een lijst, dan wordt de gemaakte foto verwijderd. Alleen de kentekens worden gecontroleerd, niet eventuele personen op de foto. Kortom, het is slimme techniek die werkt binnen de grenzen van het Nederlandse rechtssysteem. Ook dat is een reden waarom Vught en Heusden er groot voorstander van zijn. 

Besluit

In februari 2018 hebben we het besluit over de proef met ANPR-camera's gepubliceerd.

In het nieuws

Uitgelicht