Brandweerkazernes Heusden

De brandweerzorg in Nederland is ondergebracht bij de 26 Veiligheidregio’s in Nederland. De gemeente Heusden valt binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Die maakt gebruik van de drie kazernes in onze gemeente.

De kazernes zijn op dit moment nog steeds in eigendom van de gemeente Heusden. De veiligheidsregio wil de kazernes aankopen om op die manier de zeggenschap over de kazernes over te laten gaan van de gemeente naar de veiligheidsregio. De veiligheidsregio heeft dan zowel de brandweermensen, als het materieel en de huisvesting van de brandweer onder haar hoede. Dit leidt ook tot een gelijkere verdeling van de kosten, omdat de kosten voor de brandweerzorg dan in hun geheel gezamenlijk gedragen worden door alle gemeenten in de veiligheidsregio.

Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld om een aantal voorwaarden te stellen aan een eventuele overdracht van de brandweerkazernes. Deze voorwaarden worden zijn begin april in het bestuur van de veiligheidsreigo besproken. Voor de kazerne in Drunen betekent dat die dit jaar niet wordt overgedragen aan de veiligheidsregio. De gemeente wil hier de komende jaren een nieuwe kazerne bouwen. De gemeente Heusden en de veiligheidsregio gaan amen onderzoeken hoe de overdracht van de kazernes kan plaatsvinden.

De overdracht heeft geen invloed op de brandweerzorg in de Heusden. De drie kazernes blijven bemand en operationeel.

Uitgelicht