Inwonerspanel/avond veiligheid en ondermijning

Is de Heusdense aanpak van ondermijning en criminaliteit bekend? Is bekend hoe je criminaliteit herkend en zijn inwoners bereid criminele activiteiten te melden? Deze vragen zijn eind vorig jaar gesteld aan het inwonerspanel. Met 514 leden geeft het panel een goede afspiegeling van de mening van inwoners in Heusden.

Uit de antwoorden blijkt dat nog niet iedereen voldoende op de hoogte is van de aanpak van de gemeente Heusden en niet iedereen weet waar verdachte situaties gemeld kunnen worden. De meerderheid van de respondenten vindt de aanpak van criminaliteit ook een taak van de inwoners. Van het panel hebben 44 personen aangegeven met de gemeente mee te willen denken over dit onderwerp. Het college organiseerde daarom op 16 april een geslaagde, interactieve inwonersavond in het gemeentehuis in Vlijmen. Rode draden tijdens deze avond:

  • De gemeente en de politie moeten meer communiceren over veiligheid, zichtbaarder zijn en beter terugkoppelen over wat er met meldingen gedaan wordt.
  • Ook voor inwoners is er een duidelijke taak om de veiligheid te verbeteren: meld verdachte situaties.  Dat kan bij de politie (112 of 0900 8844), bij Meld Misdaad Anoniem (0800 7000) of bij de gemeente via www.nietwegkijken.nl

De volgende avonden over veiligheid en ondermijning komen er aan in Elshout en Drunen.

Uitgelicht