Politiebureau Heusden

Op 1 januari 2013 trad de Politiewet 2012 in werking. De 26 politiekorpsen (25 regiokorpsen en de KLPD) zijn opgegaan in één nationaal politiekorps, met een hoofdkantoor in Den Haag en tien regionale eenheden onder een eenhoofdige leiding. De reden is dat dit bureaucratie en 'bestuurlijke drukte' vermindert en leidt tot effectievere opsporing.

Voor het basisteam ‘de  Meierij’ waarbinnen de politie Heusden valt, staat het hoofdbureau in Boxtel. In Drunen wordt er nog een zogenaamd ‘groot steunpunt gerealiseerd’. Het politiebureau in Drunen is daarvoor te groot en wordt verkocht. Samen met de politie is de gemeente Heusden intensief op zoek naar een geschikte locatie voor het steunpunt, zodat de zichtbaarheid, bereikbaarheid en aanrijtijden van de politie in onze gemeente niet veranderen.

Openstelling politiebureau

Landelijk is besloten: 'minder stenen, meer op straat en betere dienstverlening'. Omstreeks juli 2019 verandert daarom de publieksfunctie voor politiebureau Drunen. De politie wil nog efficiënter en klantgerichter gaan werken. Dat gaan ze doen door het bureau open te houden, maar op afspraak. De capaciteit die daarmee vrij wordt gespeeld wordt ingezet waar het nodig is: op straat. Op langere termijn wordt het politiebureau in Drunen afgestoten. Tot dat moment blijft het bureau voor urgente gevallen natuurlijk wel beschikbaar. Inwoners kunnen het bureau bezoeken als het urgent is maar een servicemedewerker kan ook een inwoner thuis bezoeken en bijvoorbeeld een aangifte aan de keukentafel opnemen.

Uitgelicht