Heusden Interventieteam

2017 Startte het Heusdens Interventieteam (HIT);  een klein multidisciplinair kernteam bestaande uit Politie, Baanbrekers, Woonveste en de gemeente. Afhankelijk van de actie kunnen nog andere partners aansluiten zoals bijvoorbeeld Enexis als het vermoeden bestaat van energiefraude. Het team treedt slagvaardig op tegen schending van de veiligheid, openbare orde en overtredingen van wet- en regelgeving. Zo werken we aan het behoud van een fijn woon, werk- en leefklimaat.

Het HIT komt in actie bij situaties waarbij we meerdere soorten overtredingen verwachten en een multidisciplinaire aanpak wenselijk is. Op basis van in- en externe signalen worden projecten opgezet.  

2018

In 2018 heeft het HIT 54 locaties bezocht. Daarbij zijn 42 overtredingen aangepakt. Ook is samen met Woonveste onrechtmatige bewoning en adresfraude aangepakt. In 2019  gaan we verder met de ontwikkeling van het HIT om nog slagvaardiger te zijn in de aanpak.

Wat kunt u doen?

Kent u situaties waarbij niet alleen de politie of de gemeente, maar bijvoorbeeld ook de Belastingdienst eens een controle zou moeten uitvoeren? Meld dit dan via NietWegkijken.nl.

Uitgelicht