Terugkeer ex-gedetineerden

De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg voor ex-gedetineerden. Een eerste beoordeling van iemand die terugkeert in de maatschappij wordt gedaan door Bureau Nazorg van de gemeente Tilburg.  Daar wordt samen met de, op dat moment nog gedetineerde, onderzocht op welke wijze dit het beste zou kunnen plaatsvinden en wat daarvoor nodig is. Dit alles om de betrokkene perspectief te bieden en te voorkomen dat hij of zij in herhaling valt.

Het komt soms voor dat er extra inzet wordt gevergd van de gemeente en relevante partners waar het gaat om ISD-ers (Maatregel Inrichting Stelselmatige Daders. Met deze dwangmaatregel wordt beoogd het uitzichtloze patroon van vastzitten, vrijkomen en terugvallen dat deze groep stelselmatige daders kenmerkt, te doorbreken) en TBS-ers die hun straf en/of maatregel er op hebben zitten en dus terugkeren in de maatschappij.

Dit jaar hebben zowel het verlof (voorbereidend op terugkeer) van een TBS-er en de terugkeer van een ISD-er behoorlijk wat tijd gevraagd van bestuurders en medewerkers van de gemeente. Dit alles om de veiligheid van onze burgers zoveel mogelijk te beschermen.

Uitgelicht